Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes yn grŵp ymchwil amlddisgyblaethol bywiog sy'n cynnwys nyrsio, ffisioleg, seicoleg iechyd a daearyddiaeth ddynol, sy'n canolbwyntio ar ddwy thema ymchwil eang sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n ymwneud ar draws oes: Atal ac Ymyrryd, a Rhyngwyneb Polisi ac Ymarfer. 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n hymchwil neu os hoffech gydweithio â ni, cysylltwch â'r Athro Bev John