Health Header Banner GettyImages-1180187740

Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes


Mae'r Grŵp Ymchwil Iechyd a Lles Gydol Oes yn grŵp ymchwil amlddisgyblaethol bywiog sy'n cynnwys nyrsio, ffisioleg, seicoleg iechyd a daearyddiaeth ddynol, sy'n canolbwyntio ar ddwy thema ymchwil eang sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n ymwneud ar draws oes: Atal ac Ymyrryd, a Rhyngwyneb Polisi ac Ymarfer. Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n hymchwil neu os hoffech gydweithio â ni, cysylltwch â'r Athro Bev John neu'r Athro Gareth Roderique-Davies.

REF banner in red (Welsh)