Health Wellbeing Research banner GettyImages-1224815523.jpg

Ymchwil Ôl-raddedig


Mae gennym hanes balch o gynnal ymchwil sy'n mynd i'r afael â llawer o'r heriau allweddol sy'n ein hwynebu fel cymdeithas, ac o ddod o hyd i atebion i'r problemau hyn ar lefel ryngwladol a lleol. Pa faes bynnag a ddewiswch, gallwch ddisgwyl cael eich goruchwylio gan arbenigwyr pwnc angerddol, blaenllaw, a wneud effaith gadarnhaol ar fusnesau, elusennau, cymunedau a llywodraethau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig eithriadol o'r DU a ledled y byd yn ganolog i'n hathroniaeth ymchwil. Mae myfyrwyr yn weithgar ar draws ystod o feysydd ymchwil ac yn cael eu hariannu o ystod o ffynonellau (er enghraifft: hunan-ariannu, diwydiant, elusen, llywodraeth y DU a'r UE). 

Rydym yn croesawu ceisiadau o'r DU ac yn Rhyngwladol am PhD neu Radd Meistr drwy astudiaeth Ymchwil yn un o'n meysydd arbenigedd. Gallwch astudio'n llawn amser neu'n rhan amser, ar y campws neu o bell (yn dibynnu ar eich maes). Os ydych yn weithiwr proffesiynol gyda chorff gwaith sy'n bodoli eisoes, efallai y byddwch yn gymwys i gael PhD drwy Bortffolio. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o raddau israddedig ac ôl-raddedig. 

Rydym yn croesawu ceisiadau am PhD neu astudiaeth Meistr trwy Ymchwil yn un o’n meysydd arbenigedd. Gallwch astudio ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol gyda chorff ymchwil yn barod, efallai mai PhD fesul Portffolio yw'r llwybr i chi. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o raddau chwaraeon israddedig ac ôl-raddedig.

Byddwch hefyd yn elwa ar raglen o gyrsiau datblygu sgiliau perthnasol a drefnir gan yr Ysgol Graddedigion sy'n helpu i sicrhau eich bod yn gwbl barod am ofynion PhD.

Gallwch ddod o hyd i'n ffioedd dysgu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yma a mwy o wybodaeth ar ein gwefan Ysgol Graddedigion. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno cais, dyma sut yr ydych yn ei wneud a sut y caiff ei ystyried.

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig